Cổng thông tin điện tử xã Liên Khê
Huyện Khoái Châu
GẶP MẶT GIÁO VIÊN ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Hoµ trong kh«ng khÝ vui tươi của §¶ng Bé và nh©n d©n x· chµo mõng kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mồng 2-9. H«m nay, như thường lệ, UBND xã Liên Khê tæ chøc buæi gÆp mÆt gi¸o viªn 2 nhµ tr­êng ®Çu n¨m häc để ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß 2 nhµ tr­êng trong n¨m häc võa qua, ®ång thêi ®Ò ra ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cho n¨m häc míi.

Hình ảnh lãnh đạo phát biểu động viên và giao nhiệm vụ.
 
        Năm học 2023 – 2024, năm học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục”. Năm học tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong năm học qua, thầy và trò các nhà trường đã ra sức thi đua phấn đấu “Thầy dạy tốt, Trò học tốt” và thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG (17/06/2024)
- CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 03 NĂM 2024 (06/06/2024)
- CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 04 NĂM 2024 (06/06/2024)
- CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 02 NĂM 2024 (06/06/2024)
- CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PHỤC PHỤ NGƯỜI DÂN , DOANH NGHIỆP TRONG TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THÁNG 01/2024 (06/06/2024)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ TUYÊN TRUYỀN BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIẾT BỊ ĐIỆN
+ TUYÊN TRUYỀN BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THIẾT BỊ ĐIỆN
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- HungYenManhDatAnTinh
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 5
Hôm nay 32
Tháng này: 18,021
Tất cả: 113,503
THƯ VIỆN ẢNH